Gala Dinner 30 September 2020

Gala Dinner 5 MA’s @ Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur, 30 Sept 2020 @ 5.45pm

What is MASDEA / MAHAS / MASCOM / MASWIM / MASIC stand for ?

Senarai nama Lima Pertubuhan Besar:

 1. Pertubuhan Pembangunan Pendidikan Kemahirian Profesional Malaysia
  Malaysia Professional Skill Development Education Association (MASDEA)
 2. Persatuan Perenang Dan Jurulatih Renang Malaysia
  Malaysia Swimmers and Swimming Coaches Association (MASWIM)
 3. Persatuan Pendidikan dan Pengiat Muzik Malaysia
  Malaysia Musician & Education Association (MASIC)
 4. Persatuan Usahawan Estetika Kesihatan Malaysia
  Malaysia Aesthetic Health Entrepreneur Assocition (MAHAS)
 5. Persatuan Pendidikan Kemahiran dan Tenaga Kerja Masyarakat Istimewa Malaysia
  Malaysia Human Resource And Skill Education Association For Special Community
  (MASCOM)

Contact Masdea secretariat : 0193151522 / 0123456175