Objektif & Misi

Memberi ilmu dan pengalaman dalam pendidikan kemahiran secara teori dan pratika
Membantu meningkatkan lagi mutu pendidikan dan memberi peluang kepada orang ramai untuk belajar kemahiran
Melahirkan ahli yang berpengalaman dalam pendidikan kemahiran dan mewujudkan kebajikan kepada ahli
Menyokong dasar pendidikan negara dengan menganjurkan program dan kursus kepada masyarakat
Memberi penghargaan pendidikan kepada tokoh pendidikan dan menganjurkan pertemuan dan kunjungan kepada golongan pemimpin pendidikan