Sejarah

Setelah idea tercetus maka MASDEA telah bergiat aktif sejak tahun 2003 dan juga telah ditransformasikan pada tahun 2019 dengan menambah perkataan Professional agar memberi penghargaan kepada mereka yang bergiat aktif dalam bidang Industri dikategorikan juga sebagai Profesional dalam Industri, walau bagaimana pun MASDEA tetap berterima kasih kepada rakan di dalam Majlis penubuhan penjenamaan semula yang terdiri daripada 7 orang perintis penjemanaan dengan menambahkan perkataan Profesional maka ianya akan memberi impak yang baik kepada golongan yang sedang mencari pekerjaan namun tidak mendapat kelulusan dalam peperiksaan atau tidak bernasib baik untuk mendapat pekerjaan kerana tidak mempunyai sijil yang baik, maka MASDEA merupakan pertubuhan yang membantu agar mereka yang belum mempunyai pekerjaan dapat dilatih dengan kerjasama bersama beberapa University pilihan MASDEA bagi memberi sijil Industri atau lebih dikenali sebagai sijil berkolabrasi dengan Universiti yang ada dalam Negara dan Luar Negara bagi mewujudkan “Dual Certficate” dan juga persijilan yang diakui oleh Universiti.

Berikut adalah penghargaan saya kepada mereka yang merupakan perintis penubuhan transformasi yang mana digabungkan tenaga bagi mewujudkan suatu penambahan perkataan iaitu “Professional”

MAJLIS PRESIDEN (MENGENANG JASA/PERINTIS PENUBUHAN MASDEA)

PRESIDEN (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

DATO’ SRI PROFESSOR DR. ALEX ONG

TIMBALAN PRESIDEN (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

DATO’ SERI AHMAD BHARI BIN ABD RAHMAN

SETIAUSAHA (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

DATO’ ZULKERNAIN BIN CHE OTHMAN

PENOLONG SETIAUSAHA (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

DATO’ JOYAH BINTI ABD RASHID

BENDAHARI (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

DATIN SRI PEGGY LEE

AHLI JAWATANKUASA (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

PUAN SITI ANIDA AHMAD

AHLI JAWATANKUASA (MAJLIS INDUK PRESIDEN)

TUAN RAVINDRAN A/L M.SATHASIVAM

Jasa mu dikenang, maka dengan penubuhan ini, MASDEA telah melebar luaskan jawatankuasa kepada 9 Jawatankuasa INDUK bagi memantau dan menguruskan pertubuhan dan juga bercadang mewujudkan lebih 100 Ketua Biro yang memantau serta melihat kembali agar suatu pendidikan industri ini berkualiti dan mempunyai SOP yang boleh memberi impak dan kesan yang baik kepada Universiti dan juga peserta yang menyertainya sekali gus membantu Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan agar menggalakkan lagi pemain industri dengan memberi pengakuan persijilan bertaraf Universiti agar mereka yang belum mempunyai pekerjaan dapat mencapai cita-cita hidup mereka dengan mendapatkan sijil dan bekerja, semoga usaha murni kita semua ini akan membantu mereka yang masih lagi mengharapkan pertubuhan ekonomi keluarga dapat tercapai.