Ahli Bersekutu

Ahli bersekutu yang diluluskan oleh Majlis Presiden adalah

  1. Profesor Ganefri
  2. Dr. Ramli Sutanegara
  3. Profesor Buhari
  4. Profesor Dr. Asep
  5. Profesor Budi Bustami

Ahli bersekutu adalah dianugerahkan secara tanpa fee dan kebiasaannya dinobatkan kepada ahli ahli yang bukan warganegara dan keputusan ini telah diminitkan dalam mesyuarat majlis presiden.

Sebarang pencalonan ahli bersekutu boleh email kepada kami atau menghubungi kali di talian 0123456175. Terima kasih.