JK Disiplin & Rayuan

Jawatankuasa disiplin dan rayuan diwujudkan oleh Majlis Presiden dengan dibimbing oleh 4 orang Anggota ahli majlis Penghakiman Rayuan Masdea.

Dato’ Seri Haji Ahmad Bhari
Dato’ Zulkernaim Che Othman
Dato’ Ir. Haji Abdul Aziz Abdullah
Dato’ Paduka Haji Buani Atiqi Abdul Rahman

Keempat-empat anggota perhakiman ini akan ditugaskan sewaktu keadaan yang memerlukan dan para hakim masdea akan memberi penilaian yang terbaik untuk menjamin kualiti dan mutu Masdea itu terjamin dan juga mencapai keputusan terbaik.

Hakim yang berbentuk internal ini pastinya akan memberi impak yang baik dan mencapai kemajuan yang lebih cemerlang dengan pengalaman yang ada pada mereka.