Mohon Ketua Biro Baru

Sila lengkapkan borang ini dan setelah lengkap anda akan diberi invoice untuk pembayaran vest dan frame serta pengurusan sijil lantikan sebanyak fee RM 150.00

Bayaran boleh transfer kepada akaun yang akan diberikan oleh pihak Masdea melalui whatsapp sewaktu anda mendapat kelulusan.

Read this sample :

Bureau: Traditional Chinese
Medicine (TCM )
Head: Prof Dr Ng Po Kok
Asst: Dr Cheong Juan Hai

Description : Traditional Chinese Medicine include Herbals, Acupuncture, Tuina (massage), cupping, Scrapping, TCM Cosmotology,TCM Reflexology, TCM orthopedic.

Bureau: Health Care & Pain Care
Head: Law Su Peng
Asst: Lim Swee Kim

Description : Providing professional courses and seminars in healthcare and pain care emphasizing in skills enhancement and therapies development. Certification of courses ranges from certificate, diploma
to master degree will be issued or jointly issued by various collaborating local and foreign universities.

Bureau: Digital Marketing Service
Head: Tan Yuen Joo
Asst: Matt Khor Chao Wu

Description : One stop Digital Marketing Service in Facebook, Instagram, Google, wechat and websites.

[ninja_forms id=2]

Sila hubungi secretariat sekiranya borang ini tidak berfungsi : 0102531668