Felo Kehormat

Masdea dalam proses menilai Felo dan saat ini sudah mempunyai 3 orang felo yang dicalonkan namun belum lagi mendapat kelulusan dari Majlis Presiden.

Majlis Presiden akan bermesyuarat dan menetapkannya dalam waktu yang tidak lama.